Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Share PSD CMND để Mở Khóa, Unlock, Đổi Tên Nick FaceBook Chuẩn

Vì lý do Fake CMND rất tốt trong việc unlock mở khóa Facebook cho nên hôm nay mình xin chia sẻ bài viết của wapchoi dùng để Psd CMND dùng để unlock, mở khóa, check pass, đổi tên facebook.
Những PSD Fake CMND này mục đích dùng để mở khóa Facebook hoặc mở khóa 1 vài tài khoản online. Chính vì thế các bạn không nên dùng cho những việc trái với pháp luật như dùng để lừa đảo qua mặt cơ quan chức năngBạn có thể xem lại cách Fake CMND TẠI ĐÂY
Lưu ý: Cấm mọi hình thức sử dụng các PSD sau cho hành vi phạm pháp.

P/S: Những bạn nào không có PTS có thể comment kèm hình ảnh để được AD hỗ trợ làm dùm nhé

PSD NAM.


Mẫu 1: Dowload: TẠI ĐÂYMẫu 2: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 3: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 4: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 5: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 6: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 7: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 8: Dowload: TẠI ĐÂY


PSD NỮ.

Mẫu 1: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 2: Dowload: TẠI ĐÂYMẫu 3: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 4: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 5: Dowload: TẠI ĐÂY


Mẫu 6: Dowload: TẠI ĐÂY